Fakturaadress

Vår fakturaadress inom Hyundai Center Stockholm är:

BilOn AB
C/O BGC AB
BGC-ID: FOR6016
205 36 MALMÖ


Fakturorna skannas så denna adress tillsammans med vår referens måste framgå på fakturan för att fakturan ska kunna hanteras korrekt utan fördröjning i vårt leverantörsfakturasystem.

Vi tar gärna emot pdf-faktura under förutsättning att ovanstående uppfyllts till följande e-postadress: BG-PB1@maildrop.wm.net