Hållbarhet

Hyundai Center Stockholm (BilOn AB) är sedan juni 2018 certifierade enligt både ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Vi har en hög medvetenhet och ambition att vilja påverka vårt klimat. Högt fokus läggs på att minska CO2 utsläppen i vår verksamhet.
Vi är lyhörda för förändringar från vår personal, våra kunder och vi samarbetar även med externa kontakter för ständiga förbättringar.

 

FÖRORD FRÅN VÅR VD.

Kompetens, Omtanke, Miljö och Mångfald - Det är de fyra ledord jag vill ska genomsyra hela vår verksamhet.

Allt vi gör ska präglas av dessa värderingar och vi ska alltid ha högsta tänkbara service i fokus.

Vi arbetar i en bransch som är i ständig utveckling. Vårt mål är alltid leda denna utveckling och ta ansvar inför både våra intressenter och vår miljö.

Bilbranschen är en starkt bidragande orsak till påverkan av vårt klimat, men vi på Hyundai Center Stockholm vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen.

Vi tänker göra vad vi kan för att minska vår egen påverkan på klimatet, men även lägga vikt vid att visa våra kunder klimatsmarta val och att också hjälpa till att engagera dem inför ett fortsatt eget klimatarbete.

Som ledande inom hållbarhet i bilbranschen har vi som ambition att faktiskt göra skillnad och ta vårt eget samhällsansvar genom initiativ som klimatkompensation av våra egna utsläpp och ISO-certifiering.

Vi ser vår goda arbetsmiljö som ett av våra stora konkurrensmedel – nöjda kunder börjar med engagerade medarbetare som trivs på jobbet.

Då kompetens, omtanke och mångfald är tre av fyra hörnstenar i vår företagskultur så är vår strävan att ständigt fortsätta förbättra vår arbetsmiljö.

Vi arbetar också mycket med aktivt medarbetarskap för att inte behöva ta in lika mycket personal utifrån, utan istället få lyfta vår egen personal och bredda dennes ansvarsområden.

Diskriminering, kränkande särbehandling eller mobbning är företeelser som absolut inte har någon som helst plats på vår arbetsplats, och kommer heller aldrig att ha.Dimitrios Lenis, VD
  

VÅRA BETYDANDE MILJÖASPEKTER

Vi arbetar för att reducera vår klimatpåverkan, det gör vi genom att ha fokus på våra betydande miljöaspekter som är Försäljning av bilar, inköp av varor, lackering av bilar, resor till och från arbetet.
 

KUNDEN I FOKUS

Allt vi gör ska präglas av våra värderingar med högsta tänkbara service i fokus. Med alla de bilar vi säljer följer trygghet och lugn. De är skräddarsydda för dina behov, har biltillverkarens omfattande garantier och tjänster och gör att du alltid får hjälp när du behöver det. Nöjda kunder är även grunden för vår affär.
 Ladda ned
ISO 9001 Intyg
ISO 14001 Intyg
Verksamhetspolicy
Intyg, Klimatneutralt företag