Integritetspolicy

GDPR

Vi på MM group värnar om din integritet och det vill vi gärna visa dig. Här nedan följer information som informerar dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du kommit i kontakt med oss som kund, allt enligt gällande lagar.

I MM group ingår följande juridiska bolag:

Mobility Motors Sweden AB (556686-4301) med bifirma Ny Bil Online
Bilstjärnan AB (556988-2532)
Hyundai Center Stockholm AB/BilOn AB (559109-8438)


Vi följer lagar och regler

Det är viktigt för oss att följa lagar och regler, därför kommer vi att lagra dina personuppgifter i de fall lagen kräver det, exempelvis för att efterleva bokföringslagen.


När du kommer till oss

När du som kund kommer till oss i syfte att t.ex. inhämta prisuppgift på vara eller tjänst så kommer vi att behandla dina uppgifter för uppföljning av offert samt i upp till tolv månader från det att denna skrevs ut i marknadsföringssyfte.


När du ingår avtal med oss

När du som kund handlar en vara eller tjänst av oss kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna fullgöra detta avtal. Vi måste till exempel lagra dem under hela din garantitid för att vi ska kunna hjälpa dig som kund.

Vi kommer även att samla in information om dig när du provkör eller brukar en ersättningsbil.


Vi håller dig uppdaterad

När du har köpt en vara eller tjänst av oss kommer vi kontakta dig med påminnelser, intressant information om produkter och tjänster samt aktuella kampanjer, m.m. Vi kan kontakta dig genom en rad olika kanaler som till exempel e-post, post, telefon och sms.

Beroende på vad du köpt för vara/tjänst av oss kommer vi lagra dina uppgifter för dessa ändamål under olika tidsperioder. För köp av ny bil kommer vi behandla dem i 5 år, för köp av begagnad bil i 3 år och vid köp av tjänster på eftermarknaden i 2 år. Du har rätt att när du vill höra av dig till oss om du inte vill få denna typen av utskick.

Det händer också att vi, från tredje part, samlar in personuppgifter för marknadsföring. I de fallen sparas uppgifterna inte längre än vad vi har rätt till. Om klara riktlinjer saknas så raderas uppgifterna inom tre månader.


När vi delar med oss av uppgifter

Då du har köpt en vara eller tjänst av oss kan det förekomma fall då vi delar med oss av dina uppgifter. Detta gör vi för att kunna hjälpa dig som kund med exempelvis finansieringar och försäkringar av våra produkter, behandla garantiärenden och hjälpa till med försäkringsskador. De aktörer som kan få ta del av dina uppgifter är t.ex.:

  • Generalagenter
  • Leverantörer
  • Försäkringsbolag
  • Finansbolag


Samtycke

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till en behandling av dina personuppgifter kommer vi att spara dessa personuppgifter så länge du inte dragit tillbaka samtycket.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få tillgång till vilka uppgifter vi har registrerat om dig och be oss rätta eventuella inkorrekta uppgifter.

Du kan även begära att få ett utdrag av oss i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Om du vill tillämpa rätten att bli glömd så kommer vi i den mån det är möjligt ta bort uppgifter vi har på dig. Exempel på tillfälle då vi inte kan radera dina uppgifter är om vi behöver dem för att efterleva lagar.


 

Vid frågor om hur vi behandlar din data, kontakta gdpr@mmgroup.se.