Hyundai adderar Vehicle-to-Everything till sina energilösningar

Malmö, 4 april 2022 – Hyundai Motor expanderar sitt erbjudande av energilösningar genom utveckling av Vehicle-to-Everything-teknik (V2X). V2X är en teknisk innovation som vidareutvecklar användandet av förnybar energi och batterielektriska fordon (BEV) i samhället.

Ett användningsområde är Vehicle-to-Grid (V2G). En teknik som möjliggör för energi redan lagrad i batteriet hos elbilar att levereras direkt till elnätet (Grid). Utöver att stabilisera elnätet, hjälper energin från elbilar till med att reglera elektricitetsbehovet under tidpunkter med hög belastning och vid nödsituationer. Hyundai driver för närvarande två pilotprojekt med V2X i Nederländerna och Tyskland, baserade på flottor av modifierade IONIQ 5 som utrustats med V2G-kompatibel programvara.

Energilandskapet kommer att förändras drastiskt tack vare integrationen med elbilar i nätet. Inte bara kommer BEV-ägare få möjligheten att aktivt bidra till stabilisering av sitt lokala elnät, utan V2G kommer även vara en starkt bidragande faktor till en balanserad försörjning av förnybar elektricitet. Nätet distribuerar förnybar energi via sol- eller vindkraft direkt till användarna. Med tillämpning av V2G kan förnybar energi lagras direkt i elbilar och sedan återföras till nätet när den inte kan genereras, till exempel på natten, vindstilla dagar eller vid tider med hög belastning. 

Eftersom V2G-teknik inte gynnar enbart elbilsägare utan hela samhällen som delar energisystem, ligger detta initiativ inom ramarna för Hyundais vision – ”Progress for Humanity”.

V2G - bättre hantering av energibehov

För att stödja V2G måste elbilar vara utrustade med rätt hårdvara, inklusive en dubbelriktad ombordladdare, som tillsammans med en mjukvara vilken kontrollerar urladdningen tillåter energi att flöda till och från batteripaketet.

Den dubbelriktade energiöverföringen främjar en mer aktiv elförbrukning då elbilar kan tjäna ett syfte utöver passagerartransporter. Eftersom endast en viss procent av batterikapaciteten utnyttjas för körändamål kan den återstående lagrade energin returneras till nätet och användas av lokala elbolag.

Allt fler länder adderar variation till sin energimix i syfte att inkludera fler källor med förnybar energi. En mix där V2G-tekniken kommer att bidra till minskade effekter på klimatförändringarna. Istället för att vara beroende av reservkraftverk som genererar luftföroreningar, kan nätet förlita sig på energi från sol- eller vindkraft, lagrad i elbilar.

Fördelarna med V2G

Som ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att lokalt lagra och dela energi, erbjuder V2G många fördelar för BEV-ägare, elnätet och miljön.

När V2G-tekniken balanserar elnätet, gynnas alla. Under högbelastningstider då stora mängder energi hämtas från nätet kan elbilar återföra elektricitet till den lokala infrastrukturen och därmed balansera efterfrågan. Ägare kan sedan ladda sina elbilar till en lägre kostnad under tider med mindre belastning.

Implementeringen av V2G-teknik påskyndar också övergången till miljövänliga kraftsystem. Elektricitet som genereras från förnybara energikällor, såsom sol eller vind, kan lagras i elbilar. Sammantaget kommer detta att minska mängden koldioxidutsläpp då tekniken bidrar till ett reducerat beroende av fossila bränslen.

Utnyttja kraften hos V2X

Elbilar är inte begränsade till att förmedla energi mot elnätet; de kan också driva hem och byggnader. V2X är paraplytermen som används för att beskriva det adderade värdet av elbilar under tider då de inte används till körning, inklusive såväl V2G som andra användningsområden.

I ett stängt ekosystem, separerat från elnätet kan en BEV driva ett hem för att inte bara reducera hushållets elräkning utan också minska behovet av det lokala elnätet. Det här specifika användningsområdet är mer känt som Vehicle-to-Home (V2H). I Vehicle-to-Building (V2B) kan energi lagrad i elbilar användas för att driva exempelvis en kontorsbyggnad.

Hyundai ingår i ekosystemet för V2X

På IAA Mobility 2021, tillkännagav Hyundai sitt åtagande för att uppnå koldioxidneutralitet inom produkter och globala verksamheter senast 2045. År 2035 siktar företaget på att ha en hel flotta med nollutsläppsfordon i Europa. En del i företagets strategi är utveckling av renare energilösningar och teknologier, inklusive V2G.

För närvarande genomför Hyundai två pilotprojekt med V2X mot olika verksamheter i Nederländerna och Tyskland. Pilotprojekten omfattar två användningsområden inom V2G respektive V2H.

I ett av projekten sammankopplar Hyundai V2G-tekniken med den holländska mobilitetsoperatören We Drive Solar. Ett samarbete som kommer möjliggöra för staden Utrecht att bli världens första dubbelriktade stad. Genom projektet blir We Drive Solar först med att tillhandahålla en flotta på 25 IONIQ 5 i en bildelningstjänst som kommer vara tillgänglig för invånare i nya bostadsområden. Nästa steg i projektet blir att möjliggöra V2G-teknik. En teknik som kommer att testas i kombination med en offentlig laddlösning, utvecklad av We Drive Solar.

V2H-projektet i Tyskland genomförs av CRADLE Berlin, Hyundai Motor Companys företagssatsning och öppna innovationsverksamhet. Liksom pilotprojektet i Utrecht, involverar även detta en dedikerad IONIQ 5-flotta. Dessa prototyper är utrustade med samma dubbelriktade ombordladdare som används i de massproducerade versionerna av IONIQ 5, men med en anpassad programvara som möjliggör V2G-teknik. Bilarnas förmåga att dela elektricitet med hemmet testas inom ett slutet energisystem för bostäder.

Hyundais framtid med V2G

Electric Global Modular Platform (E-GMP), Hyundai Motor Groups första BEV-dedikerade plattform har redan Vehicle-to-Load-teknik (V2L) som möjliggör dubbelriktad laddning. Därför är det redan planlagt sedan tidigare att den dubbelriktade ombordladdaren som möjliggör V2L, kan stödja V2G i framtiden. V2L och V2G har liknande tekniska principer för omvänd kraftöverföring men med olika mjukvara. Eftersom V2G behöver förse elnätet med energi måste ett kommunikationsprotokoll mellan elbilen och nätet först definieras.

Utvecklingsprojekt för V2G pågår just nu hos Hyundai och företaget planerar att tillkännage en kommande BEV-modell, utrustad med tekniken.

Om We Drive Solar

Baserade i Nederländerna är We Drive Solar en ledande mobilitetsoperatör som integrerar lösningar för framtidens mobilitets- och energisystem. Företaget bygger för närvarande ett nytt energisystem som inkluderar tusentals solpaneler samt hundratals elbilar och smarta laddstationer. Alla We Drive Solar-bilar körs på lokalt genererad solenergi från 25 skolors tak. Företagets mål är att föra samman elbilar, energiproduktion och levande städer för en hållbar framtid.

Om CRADLE

Hyundai CRADLE (Centre for Robotic-Augmented Design in Living Experiences) är Hyundai Motor Companys företagssatsning och öppna innovationsverksamhet. CRADLE fokuserar på frö-till-tillväxt-investeringar inom ett flertal områden, inklusive artificiell intelligens, robotik, mobility-as-a-service (MaaS), smarta energilösningar och smarta städer. CRADLE har kontor i fem större städer världen över: Silicon Valley, Tel Aviv, Berlin, Seoul och Peking.