Hyundai Motor Group presenterar färdplan för mjukvarubaserad fordonsutveckling

SEOUL, 12 oktober 2022 – Hyundai Motor Group (koncernen) med varumärkena Hyundai, Kia och Genesis lanserar en ny global strategi för mjukvarubaserad produktutveckling.

Syftet är att kunna erbjuda kunderna friheten att fjärruppgradera prestanda och funktionalitet för sina fordon var som helst och när som helst via ständigt utvecklad mjukvaruteknik.

Med start 2023 kommer alla nylanserade fordon från Hyundai Motor Group vara utrustade för att ta emot Over-The-Air (OTA) mjukvaruuppdateringar så att kunderna hela tiden hålla sina fordon uppdaterade. Denna omställning gäller inte bara elektriska modeller, utan även fordon med förbränningsmotorer. Alla koncernens fordon kommer att vara utrustade med Over-The-Air (OTA) mjukvaruuppdateringar senast 2025. Via ett egenutvecklat Connected Car Operating System (ccOS), baserat på nästa generations EV-plattform, säkerställs uppdaterade och utvecklade funktioner inom säkerhet, komfort, anslutningsmöjligheter och körprestanda under bilens hela livscykel.

I det nya digitala ekosystemet kan kunder även lägga till funktioner och tjänster efter önskemål och behov (Features On Demand).

För att samla och behandla den stora datamängden i uppkopplade fordon krävs högpresterande halvledare. Genom partnerskapet med NVIDIA, ledande inom AI och informationsbearbetning, kommer ccOS att vara optimerat för ultrasnabba processer.

Koncernen investerar kraftigt i mjukvaruteknik de kommande åren. För att kunna integrera hårdvaru- och mjukvaruteknik etableras ett nytt globalt utvecklingscenter till 2030 för 18 biljoner won, motsvarande 143 miljarder kronor. Syftet är att påskynda den mjukvarubaserade transformationen, höja kapaciteten inom koncernen och stärka positionen som ledande leverantörer av mobilitets- och logistiktjänster.

Vidare kommer uppkopplad bildata att nätverka med koncernens framtida mobilitetslösningar som specialanpassade och skräddarsydda transportelbilar, Purpose Built Vehicles (PBV), Advanced Air Mobility (AAM), robottaxi och robotar.

Genom att standardisera plattformar kan utvecklingstiden kortas och kostnaderna minskas. Till 2025 introduceras fordon baserade på två nya modulära elbilsplattformar, eM och eS. De nya EV-plattformarna kommer skapas under koncernens IMA-system (Integrated Modular Architecture).
eM är utvecklad för elbilar i flera olika segment med upp till 50 procent längre räckvidd jämfört med dagens elbilar.

eS är utvecklad som en modulär och skalbar skateboard-plattform, exklusiv för Purpose Built Vehicles, PBV, som är specialanpassade och skräddarsydda transportelbilar.

”Hyundai Motor Group har i dag presenterat teknikkoncept, strategier och framtidsscenarier relaterade till mjukvarudefinierade fordon som kommer att ligga till grund för framtidens mobilitet. Tekniska innovationer som gör det möjligt att utnyttja bilens fulla potential och öppna upp för nya kundupplevelser,” säger Chung Kook Park, President & Head of R&D Division, Hyundai Motor Group.

Hyundai Motor Group utvecklar tredje generationens integrerade styrenhet baserad på senaste högpresterande halvledare för att främja autonom körteknik. Tredje generationens integrerade styrenhet lägger grunden för koncernens expansion inom massproducerade självkörande fordon på nivå 3 samt kommande kommersialisering av nivå 4 och 5. Enheten utvecklas även för att ge förbättrad värmeavledning, lägre ljudnivåer och minskade produktionskostnader.

Koncernen har som mål att förändra begreppet mobilitet och möta kundernas behov i framtiden. Samtidigt kommer den fortsätta utveckla sina prisbelönta modeller från Hyundai, Kia och Genesis för att möta behovet hos dagens kunder.